Holidays and observances in Vietnam 2018 Date Weekday Holiday Name Holiday Type Jan 1 Monday International New Year’s Day National holiday Feb 14 Wednesday Valentine’s Day Observance Feb 15 Thursday Vietnamese New Year’s Eve (TET) National holiday Feb 16 Friday Vietnamese New Year National holiday Feb 17 Saturday Tet holiday National holiday Feb 18 Sunday…

EPIZODE PHÚ QUỐC NYE – ĐẠI TIỆC ÂM NHẠC CHÀO ĐÓN GIAO THỪA TẠI PHÚ QUỐC November 17, 2017 by Anh Vỹ Dương Đỗ Epizode vừa công bố những tên tuổi lớn trong line-up của mình, ngoài kết hợp với HYTE và ARMA17 take-over xen kẽ những ngày lễ hội tại Phú Quốc. Còn có những…