Sway Away Beach Weekend Thứ 7, 01 Tháng 9 2018 – Thứ 2, 03 Tháng 9 2018 (09:00 AM – 04:00 PM) @ Lineup Bar and Grill – Mui Ne A: 122 (199) Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận Facebook TicketBox GIỚI THIỆU…