Lễ hội Halloween ở Mũi Né Halloween Party 2017 @ Line Up Bar & Lounge Date: 31.10.2017, 18:00 Location: Beach Side 122 Nguyen Dinh Chieu, Mui Ne Phone/ WhatsApp: +841243474102 (en); +84928419988 (vi) Don your sexiest mask, craziest costume and transport yourself to a world of monstrosity and mayhem at Line Up Bar! Gloomy atmosphere, mad…

Lễ hội Katê 2017 tại Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận: Sẽ có nhiều phần lễ và phần hội Với ý nghĩa bảo tồn vốn quý văn hóa truyền thống và tạo thêm sự kiện phục vụ du lịch, lễ hội Katê năm 2017 sẽ có nhiều phần lễ và phần hội. Nghi thức lễ Katê…