HALLOWEEN BALL IN MUI NE @ DEJAVU RESTAURANT Date: 31.10.2017, 17:00 Address: 21 Nguyen Dinh Chieu, Muine – Phan Thiet, Vietnam Tel/ WhatsApp/ Viber: +84913327232, +841242136033, +841286719537 Welcome to the Grandious Halloween Ball in Muine! Plunge into the mystical atmosphere of the darkest night among the Witches and Fairies, Vampires and fabulous Elves… Ball program:…

Lễ hội Halloween ở Mũi Né Halloween Party 2017 @ Line Up Bar & Lounge Date: 31.10.2017, 18:00 Location: Beach Side 122 Nguyen Dinh Chieu, Mui Ne Phone/ WhatsApp: +841243474102 (en); +84928419988 (vi) Don your sexiest mask, craziest costume and transport yourself to a world of monstrosity and mayhem at Line Up Bar! Gloomy atmosphere, mad…

HALLOWEEN NIGHTLIFE IN MUI NE Lễ hội hóa trang Halloween sự kiện vui nhất đối với giới trẻ diễn ra vào ngày 31/10 hàng năm phổ biến ở các nước phương Tây. Với giới trẻ Việt Nam, ngày hội này ngày càng trở nên có sức hút. Tại Mũi Né – Phan Thiết, lễ hội hóa…