DJ Kane Ian (Dustpan Recordings, Great Lakes Audio, Tanjong Beach Club) #checkinmuine #muine #phanthiet Warm Up Event @ Line Up Bar – một trong những sự kiện âm nhạc giải trí tại Mũi Né do Line Up Bar, Upper Saigon, The Rabbit Hole Nha Trang cùng tổ chức. Với mong muốn góp phần tạo xu hướng đi Mũi Né…