Vietnam – Land of ancient secrets

Benn Jayms Tkalcevic

Thước phim ngắn ‘Vietnam – Land of ancient secrets’ của du khách người úc Benn Jayms Tkalcevic ghi lại những hình ảnh Hội An quen thuộc đẹp đến ngỡ ngàng.